Nahajaš se v/na: Home > Partnerji > PP3 - UNG

PP3 - UNG - Univerza v Novi Gorici - Laboratorij za raziskave v okolju

Mikrofluidni bioanalizni-testi, laserska spektroskopija, fototermične tehnike za biomedicinsko diagnostiko in nadzor kakovosti živil.
OPIS ORGANIZACIJE
Predhodnica Univerze v Novi Gorici (UNG) je bila Fakulteta za znanosti o okolju, ki je bila prva mednarodna podiplomska šola v Sloveniji. Fakulteta je bila ustanovljena 24. septembra 1995. Delovati je začela v študijskem letu 1995/96. Fakulteta je bila reorganizirana v Politehnika Nova Gorica v letu 1998 in je v letu 2006 postala univerzitetna ustanova. UNG trenutno ponuja široko paleto akademskih programov - sedem dodiplomskih programov, pet programov drugi ravni (magistrski) in sedem programov tretje stopnje (doktorat). UNG ima okoli 150 zaposlenih, od katerih jih je približno 90 doktorjev znanosti (80 od njih so univerzitetni profesorji), in približno 20 je mladih raziskovalcev (doktorski študenti). Več kot 32% zaposlenih v raziskovalni dejavnosti predstavljajo tuji znanstveniki.
 
RAZPOLOŽLJIVE TEHNOLOGIJE IN EKSPERTIZE
Laboratorij za raziskave v okolju je opremljen z najsodobnejšimi inštrumenti za analizo širokega spektra snovi. Laboratorij ima dva plinska kromatografa in tri detektorje (FID, MS, μ-ECD), tekočinsko kromatografijo visoke ločljivosti sklopljeno z DAD in FLD, ionski kromatografijo z elektrokemijskim detektorjem, atomsko absorbcijsko spektroskopijo z plamensko in elektrotermično atomizacijo, UV-Vis spektrofotometer, IR spectrophotometer, spektoskopija termičnih leč, TOC (naprava za merjenje celotnega organskega ogljika in dušika) za tekoče in trdne vzorce, illuminator za določanje toksičnosti. 
 
PODROČJE RAZISKAV
UNG omogoča dostop do znanja, visoko kakovostnega izobraževanja in vključuje devet različnih raziskovalnih področji. Eden od njih je pod okriljem Laboratorija za raziskave v okolju, ki izvaja osnovne in aplikativne raziskave na različnih področjih znanosti o okolju, kot so preiskave fotokemične in mikrobne razgradnje in transporta polutantov v okolju; razvoj metod, ki temeljijo na laser; bioanalizne metode in ekotoksikološke teste za ugotavljanje in določanje toksičnost spojin in njihovih učinkov na okolje; razvoj novih materialov za uporabo v tehnologijah, ki so okolju prijazna; in raziskave na področju molekularne biologije in nevrobiologije.
 
LINKS 
Laboratorij za raziskave v okolju v okviru dejavnosti UNG ima dobre povezave z drugimi univerzami, ki se nahajajo po vsem svetu (http://www.ung.si/en/about/contracts-of-collaboration/). 
 
RAZNO
Laboratorij za raziskave v okolju nenehno išče nove možnosti za sodelovanja pri prijavljanju novih projektov, ki bi omogočali financiranje raziskovalnih dejavnosti.
 
KLJUČNE BESEDE
Okolje in družba, onesnaževanje okolja, analitika biološko aktivnih spojin, okolju prijazne tehnologije.
Univerza v Novi Gorici - Laboratorij za raziskave v okolju
  Mladen Franko
Vipavska 13 Rožna Dolina 5000 NOVA GORICA Slovenia
Slovenia