Nahajaš se v/na: Home > Partnerji > PP5 - TT

PP5 - TT - Treviso Tecnologia - Agency for Innovation Treviso Chamber of Commerce

Univerzitetni in raziskovalni programi in projekti, programi za vseživljenjsko učenje, inovativne metodologije za certifikacijo produktov in sistemov.
OPIS ORGANIZACIJE
Podjetje Treviso Tecnologia želi olajšati predajanje informacij, izobraževanje in razvoj storitev, z namenom da bi se v podjetjih  inovacije nenehno širile preko omrežja, ki povezuje področje raziskav z univerzami, Gospodarskimi zbornicami in javnimi ustanovami.
Treviso Tecnologia želi spodbujati procesu preobrazbe na svojem teritoriju s pridobivanjem finančnih sredstev za podjetja ter preko inovativnih tehničnih storitev z dodatno vrednostjo, tehnološke infrastrukture ter mednarodnih priznanj, s programi za razvoj kompetenc in strokovnosti, projekti za inovacije ter prenosom tehnologij, ki so namenjene podjetjem na lokalni, nacionalni ter evropski ravni.
 
RAZPOLOŽLJIVO ZNANJE IN TEHNOLOGIJE 
Treviso Tecnologia se ponaša s strokovnimi kompetencami in odnosnimi tehnologijami pri:
Izobraževanju o tehnologijah, inovacijah ter kakovosti v primerno opremljenih predavalnicah in laboratorijih;
Podpori podjetjem pri razvoju raziskovalnih projektov ter projektov za prenos tehnologij;
Temah, ki so povezane z avtorskimi pravicami na intelektualni lastnini. Podjetje Treviso Tecnologia je akreditirano kot center Patlib (Patent Information Centres, specializirane službe Evropskega patentnega urada);
Podajanju informacij o nacionalnih in mednarodnih tehničnih določilih preko Točke UNI/CEI/EN
Testih in certifikatih, ki jih izdajajo Laboratorij za izdelke, Kemijski ter meteorološki laboratorij;
Ponudbah z novimi tehnologijami in priložnostmi, ki jih nudijo najnovejše inovacije na področju IKT (izdelava sistemov, programska oprema in spletne aplikacije; multimedijske ter mrežne storitve kot so Webcasting, spletni portali in upravljanje inovativnih vsebin);
Razvoju projektov na področju Ergonomije in izdelave virtualnih prototipov.
 
RAZISKOVALNO PODROČJE 
Priprava in promocija pobud prenosa tehnologij. Aktivno sodelovanje z omrežjem raziskovalnih institutov in univerz. Nadaljnje razvijanje in nudenje visokokakovostnih izobraževalnih storitev, s katerimi se želi izpolniti specifična pričakovanja glede izobrazbe ter strokovne kvalifikacije. Izpopolniti podporo podjetjem in posameznikom na področju intelektualne lastnine. Izvajanje predhodnih raziskav o blagovnih znamkah, patentih ter dizajnu, s pomočjo javnih in zasebnih podatkovnih baz. Posodabljanje znanja glede nacionalnih in mednarodnih tehničnih določil. Razvijanje naprednih IKT orodij.
 
KLJUČNE BESEDE 
Prenos tehnologij, intelektualna lastnina, standardi, izobraževanje, IKT.
 
DRUGO
Podjetje Treviso Tecnologia sodeluje pri različnih evropskih projektih, v okviru katerih pokriva vlogo tako vodilnega, kakor tudi projektnega partnerja.
 
 
Treviso Tecnologia - Agency for Innovation Treviso Chamber of Commerce
  Franca Bandiera
Centro Cristallo via Roma 4 31020 LANCENIGO DI VILLORBA (TREVISO) Italy
Italy