Nahajaš se v/na: Home > Partnerji > PP6 - SBH

PP6 - SBH - Splošna bolnišnica Dr.Franca Derganca - Intensive Care Unit and Cardiology

KatLab, Klinične raziskave na srčno-žilnem področju.
OPIS ORGANIZACIJE
Splošna bolnišnica “Dr.Franca Derganca“ Nova Gorica (bolnišnica) je najmlajša splošna bolnišnica v Sloveniji, po velikosti programa srednje velika slovenska bolnišnica, za katero je značilna hitra rast in velika dinamika procesov. Iz podjetniškega zornega kota je bolnišnica veliko podjetje in je v Goriški regiji med največjimi podjetji. Tudi iz primerjave velikosti bolnišnic po svetu sodi bolnišnica med večje ustanove. V Goriški regiji predstavlja osrednjo zdravstveno ustanovo. Za regijo je izrednega pomena tudi iz gospodarskega in drugih vidikov.
Glavne storitve v bolnišnici so: (i) storitve zdravstvene oskrbe: kirurgija, interna medicina, ginekologija, pediatrija, oftalmologija, otorinolaringologija, ortopedija idr. (ii) podporne medicinske storitve, kot so laboratorijska diagnostika, farmacija, transfuziološka medicina, radiologija, patološka morfologija itd., (iii) vodstvene in upravne storitve, (iv) medicinske raziskave in (v) druge podporne storitve. 
V bolnišnici je trenutno zaposlenih 929 oseb, 113 je zdravnikov, od katerih jih je 82 specialistov ter 4 zdravnikov z doktoratom. Raziskovalni oddelek je trenutno v razvoju in deluje na področju kardiologije. V celoti sta v raziskovalne aktivnosti vključeni 2 osebi.
 
RAZPOLOŽLJIVA TEHNOLOGIJA IN STROKOVNO ZNANJE
Bolnišnica razpolaga z vso moderno opremo, ki je potrebna za sekundarne zdravstvene storitve in podporne medicinske storitve. Raziskovalni oddelek je opremljen s tehnološko opremo, potrebno za izvedbo ocene aktivnosti avtonomnega živčnega sistema ter tehnologijo za oceno občutljivosti barorefleksa. 
 
PODROČJE RAZISKAV
Raziskovalni oddelek se ukvarja z različnimi raziskovalnimi področji, kot so: (i) arterijska hipertenzija, (ii) aktivnost avtonomnega živčnega sistema, (iii) občutljivost barorefleksa, (iv) diastolična disfunkcija levega prekata, (v) elastičnost krvnih žil, (vi) biomarkerji v medicini - kardiologiji, (vii) toksičnost kontrastnih medijev in razvoj zaščitnih sredstev. 
Trenutno največjo pozornost posvečamo razvoju biomarkerja na napoved nastanka akutne ledvične odpovedi (ALO), ki se pojavi zaradi uporabe kontrastnih sredstev t.i. kontrastna nefropatija. Prav posebej nas zanima protein z imenom "Nevtrofilni lipokalin povezan z gelatinazo" (NGAL). Slednji se je v zadnjem času začel pojavljati kot najbolj obetavna snov za napoved nastanka in resnosti kontrastne nefropatije. Naš glavni cilj je podrobno raziskati lastnosti omenjenega proteina v povezavi s pojavom pokontrastne nefropatije, prav tako pa tudi razviti enostavno in praktično metodo detekcije za določanje koncentracije molekule NGAL v plazmi ali urinu. Slednja se trenutno določa na osnovi raziskovalnih encimskoimunskih testov ELISA, ki pa so dolgotrajni in nepraktični za klinično uporabo. Glavni cilj je razviti hitro merilno metodo za določanje koncentracije NGAL, ki jo bo možno aplicirati na majhni in praktični napravi za uporabo tik ob postelji pacienta.  Naš cilj je priti do informacije o stanju koncentracije molekule NGAL na licu mesta ter v čim krajšem času, saj ima v hitro okrivanje povečanega tveganja za nastanek kontrastne nefropatije, ključno vlogo pri preprečevanju njenega nastanka. 
Druga veja raziskav se osredotoča na odkrivanje mehanizmov toksičnosti kontrastnih sredstev. Namen je razumeti natančne biokemične poti oziroma mehanizme s katerimi kontrastne sredstva delujejo toksično za ledvica. Glavni cilj je razviti farmakološko zaščitno sredstvo, ki jo bo moč aplicirati pred ali sočasno z uporabo kotrastnih sredstev  z namenom zaščite pred pojavom kontrastne nefropatije. 
Tretja veja raziskovanih aktivnosti pa ni povezana z kontrastnimi sredstvi pač pa gre za oceno delovanja avtonomnega živčnega sistema ter občutljivosti barorefleksa. Z namenom razumevanja patofiziologije refleksne sinkope in razvoja novega, modernejšega ter predvsem krajšega protokola za testiranje z nagibno mizo, spremljamo EKG ter krvni pritisk večjega števila pacientov med testiranjem z nagibno mizo. EKG podatke z uporabo posebne metode, ki se imenuje spremenljivost srčne frekvence, pretvorimo v oceno delovanja avtonomnega živčnega sistema, kontinuirane podatke o krvnem pritisku pa v občutljivost barorefleksa. Glavni cilj je določiti parametre spremenljivosti srčne frekence in/ali občutljivosti barorefleksa, ki bi že v zgodnjih fazah lahko napovedali končni izid testa z nagibno mizo. Tako bi se bi se lahko izognili dolgotrajnemu testu, ki je naporen in neprijeten za preiskovance ter po drugi strani tudi znižali stroške medicinske preiskave.
  
KLJUČNE BESEDE
Kontrastna nefropatija, biomarker, nevtrofilni lipokalin povezan z gelatinazo (NGAL), spremenljivost srčne frekvence, občutljivost barorefleksa
 
Splošna bolnišnica Dr.Franca Derganca - Intensive Care Unit and Cardiology
  Matjaž Klemenc
Splošna Bolnišnica "dr. Franca Derganca" Ulica padlih borcev 13A 5290 ŠEMPETER
Slovenia