Nahajaš se v/na: Home > Partnerji > PP7 - UNIVE

PP7 - UNIVE - Univerza Ca’ Foscari Venezia - Oddelek za molekularne vede in nanosisteme

Elektrokemični biosenzorji; elektrokatalitske in bioafinitetne naprave.
OPIS ORGANIZACIJE
Univerza Ca' Foscari je bila ustanovljena 6. avgusta 1868 in je predstavljala prvo t.i. Business School  v Italiji in drugo tovrstno ustanovo v Evropi. Javna univerza ima svoj sedež v Benetkah (Venezia). Študijski programi, ki se trenutno izvajajo na Univerzi Ca' Foscari, pokrivajo štiri znanstvena in kulturna področja (kar pomeni, da so se izvajali do leta 2010 študijski programi 4 aktivnih fakultet): Ekonomija, Tuji jeziki in književnosti, Humanistično področje in Znanosti.
Oddelek za molekularne znanosti in nanosisteme združuje tradicionalna študijska področja, kot so kemija, integrirane študije o obnovljivih virih energije, zeleno kemijo ter nano- in biotehnologije. 
Laboratorij za elektrokemijske senzorje je razvil specifične kompetence na področju izdelave, označitve ter analitične aplikacije t.i. ensemble in array enot mikro-nanoelektrod, elektroaktivnih membran z nanostrukturo, modificiranih elektrod za elektrokemijo iz polimerov in nanomaterialov.
 
RAZPOLOŽLJIVO ZNANJE IN TEHNOLOGIJE
Analitične ter elektroanalitične tehnike; izdelava, predelava ter označitev elektrokemijskih senzorjev; preučevanje elektroaktivnih molekul, ki veljajo za izredno zanimive na biomedicinskem področju in področju okoljevarstva.
 
RAZISKOVALNO PODROČJE
Raziskovalna dejavnost skupine je osredotočena na preučevanje in razvoj analitičnih senzorjev, katerih uporaba ni omejena zgolj na specializirane kemijske laboratorije, temveč so uporabni tudi pri analizi na terenu. V ta namen se poslužujejo najnovejših razvojnih napredkov na področju nanotehnologij: tako lahko izdelajo miniaturne sisteme, omogočijo funkcionalizacijo površin ter izboljšajo analitični performance. Rezultati teh dejavnosti se uporabljajo predvsem na biomedicinskem področju in področju okoljevarstva.
Glede projekta T2C, je raziskovalna skupina dejavna v okviru dveh sodelovanj, in sicer z namenom razvoja elektrokemijskih senzorjev, ki bi služili na področju molekularne/klinične diagnostike. Sodelovanje z Vodilnim partnerjem, univerzitetnim oddelkom za vede o življenju na Univerzi v Trstu (Dipartimento di Scienze della Vita dell'Università di Trieste), predvideva razvoj elektrokemijskih senzorjev z nanostrukturo ter odkrivanje žolčnega pigmenta, bilirubina, ki velja za ključen biomarker pri hemolizi, jetrnih funkcijah ter kardiovaskularnih tveganjih.
V sodelovanju s tržaško pediatrično bolnišnico Istituto Materno Infantile IRCCS Burlo Garofolo (PP9) razvija skupina imunološke senzorje za odkrivanje protiteles pri celiakiji, razširjenem obolenju, pri katerem je vnetje črevesja povezano s slabim absorbiranjem.
 
KLJUČNE BESEDE
Elektrokemija, senzorji, biosenzorji, analitična kemija, nanotehnologije.