Nahajaš se v/na: Home > Partnerji > PP10 - ZTM

PP10 - ZTM - Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino

Center za proizvodnjo reagentov za diagnostiko in raziskave in raziskovalna skupina za Biomedicino. Monoklonska protitelesa; imunološke tehnike.
PREDSTAVITEV ORGANIZACIJE/ODDELKA
Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino (ZTM) je javni zdravstveni zavod, ki v okviru javne zdravstvene službe zagotavlja preskrbo s krvjo in krvnimi pripravki, diagnostične in terapevtske storitve, vodenje registra darovalcev kostnega mozga ter preskrbo z zdravili iz krvi. Zavod oblikuje doktrino, spremlja njeno izvajanje in strokovno povezuje oddelke za transfuzijo krvi pri bolnišnicah v nacionalno transfuzijsko mrežo. V sodelovanju z Rdečim križem Slovenije, drugimi humanitarnimi organizacijami, javnimi mediji ter drugimi zdravstvenimi organizacijami in društvi animira in organizira krvodajalce. Zavod je lastnik slovenskih, evropskih in ameriških patentov za številna monoklonska protitelesa, ki se uporabljajo v diagnostiki (npr. anti-stefinB, diagnostična protitelesa proti krvnim skupinam, a-TNFalpha receptor p55 and p75, TNFalpha in njegovim analogom; a-PrP Sc iso-oblike).  

TEHNOLOGIJE IN EKSPERTIZE
Tehnologija potrebna za varno in zanesljivo darovanje krvi, testiranje in shranjevanje krvi, vključno s splošno medicino, napredno specialistično medicino, diagnostičnimi laboratoriji (klinična mikrobiologija, biokemija, molekularna biologija), zmogljivostmi za shranjevanje krvi, tkiv in celic ter potrebnim znanjem. Aktivnosti in tehnologije vključujejo laboratorije na ravni GLP in GMP za proizvodnjo medicinskih, diagnostičnih in terapevtskih pripomočkov in terapevtskih celic, ter ovrednotenje in standardizacijo na ravni standardov ISO 9001 in protokolov CE. Laboratorij je visoko kompetenten v imunokemijskih postopkih. 

PODROČJE RAZISKOVANJA/AKTIVNOSTI
Razvijamo nove tehnologije, produkte in storitve, ki omogočajo in nadgrajujejo varnejšo transfuzijo in transplantacijo, nove terapije in boljšo diagnostiko. Še posebej pa ima ZTM tehnološko bazo in znanje o celotnem procesu proizvodnje protiteles in je sposoben zagotoviti kakršna koli protitelesa po naročilu. V tem okviru se tudi ozira po strateških partnerstvih s ciljem komercializacije (po možnosti globalne) imunokemijskih storitev in svojih razvitih produktov. Ta ponudba je usmerjena predvsem k zdravstvenim inštitucijam in raziskovalcem.

KLJUČNE BESEDE
Transfuzija, transplantacija, krvne/celične/tkivne banke, GMP, ISO9001, diagnostična monoklonska protitelesa, proizvodnja protiteles po naročilu. 
 
Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino
  http://www.ztm.si/
  Vladka Curin Šerbec
Šlajmerjeva 6, 1000 LJUBLJANA Slovenia
Slovenia