Nahajaš se v/na: Home > Partnerji > PP11 - OBV

PP11 - OBV - Ortopedska bolnišnica Valdoltra

Ortopedska medicina, raziskave na področju materialov, mikroskopije, histologije, kemijske analize in statistične obdelave podatkov.
 OPIS ORGANIZACIJE
Ortopedska bolnišnica Valdoltra leži na mejnem območju med Slovenijo in Italijo, to je znotraj Obalno-kraške regije. Glavne aktivnosti bolnišnice so usmerjene v ohranjanje in razvoj področja ortopedije, kot tudi z ustanovitvijo lastnega Raziskovalnega oddelka v zadnjem desetletju v raziskovanje ortopedskih materialov. Znotraj Raziskovalnega oddelka so kirurgi in raziskovalci povezani v edinstveno interdisciplinarno skupino za opravljanje raziskav, usmerjenih v razumevanje delovanja proteze iz različnih vidikov, vključujoč  mehanski, biološki, vrsta materiala in klinični vidik. Študije so v osnovi vezane na Register endoprotetike Valdoltra, ki je učinkovit vir informacij za znanstveno in z dejstvi podprto obravnavo vstavljanja umetnih sklepov. Posebnost našega registra je v tem, da poleg dokumentiranja kliničnih podatkov zbiramo odstranjene protetične komponente in vzorce tkiva ob protezi. Raziskovalne študije so vsestranske in interdisciplinarne ter predstavljajo velik izziv za mlade raziskovalce v iskanju novega znanja in znanstvenih rezultatov. Še več, bolnišnični Raziskovalni oddelek je opremil nov raziskovalni laboratorij za opravljanje raziskav s področja zaščitnih prevlek za ortopedske vsadke.
 
TEHNOLOGIJE IN EKSPERTNA ZNANJA 
Tehnologije/ekspertna znanja na voljo:
Zbirka odstranjenih protetičnih komponent in vzorcev tkiva ob protezi (IRP – Implant Retrieval program ali Zbirka odstranjenih protetičnih komponent in vzorcev tkiva ob protezi je vključena v Register endoprotetike Ortopedske bolnišnice Valdoltra in predstavlja učinkovit vir informacij za znanstveno in z dejstvi podprto obravnavo vstavljanja umetnih vsadkov; to je vse primarne in revizijske operacije kolčnih in kolenskih protez. Zbirka odstranjenih protetičnih komponent in vzorcev tkiva ob protezi je dobra osnova za različne raziskovalne študije, ki omogočajo vpogled v spremembe, ki so nastale in vivo na površini vsadka in ob njem. Prednosti uporabe Registra in Zbirke (IRP) so številne, me dnjimi so najbolj pomembne možnost dolgoročnega spremljanja posameznih tipov umetnih sklepov in ugotavljanje morebitnih odstopanj od pričakovanih rezultatov ter hitro ukrepanje.
Histološka analiza obproteznih tkiv ob omajanih sklepnih protezah;
Izolacija obrabnih delcev iz tkiv aseptično omajanih sklepnih protez;
Analiza periprotetičnega punktata v diagnostiki okužbe umetnih sklepov;
Mikrobiološka diagnostika (diagnostika kliničnih izolatov);
Priprava zaščitnih – protimikrobnih prevlek za vsadke na osnovi naravnih biopolimerov, dodatno fukcionaliziranih z antimikrobnimi peptidi, AMPs (v sodelovanju s partnersko inštitucijo Univerzo v Vidmu znotraj projekta Trans2Care).
 
PODROČJE RAZISKAV
V bolnišnici je znanstveno-raziskovalno delo razdeljeno na dva dela: a) klinični vidik – Raziskovalni oddelek je bil uradno ustanovljen leta 2002. Raziskovalno delo se navezuje na področje ortopedije, primarno na študije za dolgoročno spremljanje posameznih tipov umetnih sklepov. Prednostna naloga raziskovalnih aktivnosti v bolnišnici je bila združitev kirurgov in raziskovalcev v interdisciplinarno skupino za opravljanje raziskav, usmerjenih v razumevanje delovanja proteze iz različnih vidikov, vključujoč  mehanski, biološki, vrsta materiala in klinični vidik. Raziskovalne študije, ki potekajo v bolnišnici, so v večjem merilu povezane z bolnišničnim Registrom endoprotetike Valdoltra, ki predstavlja vir informacij za znanstveno in z dejstvi podprto obravnavo vstavljanja umetnih vsadkov. V Ortopedski bolnišnici Valdoltra smo po zgledu skandinavskih registrov leta 2002 ustanovili Register endoprotetike, da bi pridobivali objektivne rezultate zdravljenja in omogočili spremljanje dolgoročnih kliničnih rezultatov. V Register so vključene vse primarne in revizijske operacije kolčnih in kolenski protez. V ta namen smo razvili posebne obrazce in bazo podatkov. Na podlagi izpolnjenih in obdelanih obrazcev vsako leto pripravimo letno poročilo. Prednosti Registra so številne, med njimi so najbolj pomembne možnost dolgoročnega spremljanja posameznih tipov umetnih sklepov in ugotavljanje morebitnih odstopanj od pričakovanih rezultatov ter hitro ukrepanje; b) znanstveno-raziskovalni vidik – v zadnjem letu, s pričetkom strateškega, čezmejnega projekta Trans2care, je Raziskovalni oddelek odprl nov raziskovalni laboratorij, namenjen za opravljanje tako temeljnih kot aplikativnih študij. Raziskave so prednostno usmerjene v pripravo kemijsko in mehansko stabilnih protimikrobnih prevlek za zaščito ortopedskih vsadkov. Na takšen način je mogoče doseči večjo odpornost vsadkov pred bakterijskimi okužbami in preprečiti njihovo predčasno septično/aseptično omajanje.   
 
KLJUČNE BESEDE
Ortopedski vsadki, preživetje protez, materiali, nanotehnologije, protimikrobne zaščite
 
DRUGO 
Raziskovalni laboratorij je bil odprt nedavno nazaj, spomladi leta 2012. Trenutno je laboratorij opremljen z osnovno opremo in materialom za delo na protimikrobnih prevlekah. Naš dolgoročni cilj je vzpostaviti vrhunsko opremljen raziskovalni laboratorij, posredno tudi s finančni sredstvi iz evropskih projektov, za opravljanje raziskav na področju zaščite ortopedskih vsadkov pred bakterijskimi okužbami. 
Raziskovalni oddelek pod vodstvom Prof. dr. Ingrid Milošev že ima vzpostavljeno dolgoletno sodelovanje z Institutom »Jožef Stefan« in Fakulteto za vede o zdravju Univerze na Primorskem. Med drugim, Valdoltra je/bila vključena v številne domače in evropske projekte, kot:
EU (čezmejni) projekti – zaključena jeseni 2014:
Trans2Care (v sodelovanju z Univerzo v Vidmu – projektni partner PP8);
E-Health
Domači (bilateralni) projekti:
Classification of peri-prosthetic tissues of totally replaced hips based on the pathomechanism leading to revision operation – Bilateralni projekt s Finsko, zaključen v letu 2012; 
Analysis of elementary activities and adaptation of skeletal muscle system on some factors affecting modern lifestyle of children aged between 4 and 7 years, v sodelovanju z Univerzo na Primorskem, zaključen spomladi 2012; 
Genetic factors in osteoporosis, v sodelovanju z Univerzo v Ljubljani, Splošno bolnišnico Celje, zaključen spomladi 2012;
Diagnostic of infection at revision of total hip prostheses, v sodelovanju z Univerzo na Primorskem in Zavodom za zdravstveno varstvo Koper, zaključen spomladi 2012;
Surface modification of metal biomaterials and theirs interaction with bio-environment, v sodelovanju z Institutom »Jožef Stefan« in Fakulteto za elektrotehniko (Univerza v Ljubljani), še v teku do junija 2014.
 
Ortopedska bolnišnica Valdoltra
  Ingrid Milošev
Jadranska cesta 31 6280 ANKARAN Slovenia
Slovenia