Nahajaš se v/na: Home > Partnerji > PP9 - IRCCS Burlo

PP9 - IRCCS Burlo - Pediatrična bolnišnica - Ustanova za hospitalizacijo in skrb znanstvenega značaja "Burlo Garofalo"

Monitoriranje protiteles z uporabo testov, mukozna imunologija, citofluorimetrični testi, diagnoza in zdravljenje avtoimunih bolezni.
OPIS ORGANIZACIJE 
Datum ustanovitve bolnišnice Burlo Garofolo je 18. november 1856, ko so ustanovili Pediatrično bolnišnico z namenom zagotavljanja brezplačne zdravniške nege revnim otrokom. Ministrstvo za Zdravje jo je leta 1968 imenovalo za ustanovo za hospitalizacijo in skrb znanstvenega značaja (I.R.C.C.S.). Ustanova je implementirala in spodbuja novo kulturo zdravja, ki temelji na inovativnih sistemih in stremi k zmanjšanju števila hospitalizacij ter bolj človeški zdravstveni asistenci. V celotni regiji velja bolnišnica za edino ustanovo s pediatrično zdravstveno asistenco.
 
RAZPOLOŽLJIVE TEHNOLOGIJE
Razvijamo nove metode in preizkuse, s katerimi bo mogoče predčasno diagnosticirati celiakijo:
Phage display library (v molekule bakterij se klonira protitelesa in se jih izraža v bakteriofagih, ki so nato izolirani s pomočjo selekcije antigena tkivne transglutaminaze)
Dvojno obarvanje pri imunofluorescenci (iskanje protiteles IgA tkivne anti-transglutaminaze na kriosekcijah, ki so bile pridobljene s črevesnimi biopsijami)
Citometrična analiza fluorescence aktiviranih kroglic (kroglice, aktivirane s tkivno transglutaminazo, so inkubirane s protitelesi, ki so bila pridobljena s črevesnimi biopsijami in nato analizirane s pretočno citometrijo)
 
RAZISKOVALNO PODROČJE ORGANIZACIJE
Naši interesi se osredotočajo na avtoimune bolezni. Organizirali smo visoko številčno biološko banko s serumi in biotskimi vzorci pacientov, ki obolevajo za avtoimunimi boleznimi specifičnih organov (diabetes tipa 1, tiroidizem, celiakija, revmatski artritis) oziroma za drugimi tipi vnetnih obolenj (Crohnova bolezen, eozinofilni gastroenteritis, ulcerozni kolitis) z vzorci, ki se hranijo pri temperaturi -80 C° (10000 vzorcev seruma in 1500 vzorcev črevesnih biopsij). 
Naš poglaviten cilj je študija celiakije, avtoimune enteropatije  s poškodbami črevesne sluznice, ki jih povzroča gluten pri genetsko podvrženih nosilcih HLA (humanega levkocitnega antigena), antigena povezanega s celiakijo s DQ2 ali DQ8 aleli.
 
KLJUČNE BESEDE  
Avtoimunost, vnetna obolenja, celiakija, avtoprotitelesa, predčasna diagnoza.