Nahajaš se v/na: Home > Partnerji

Partnerji

Vodilni partner - Univerza v Trstu - Oddelek za znanosti o življenju

LP - UNITS - Vodilni partner - Univerza v Trstu - Oddelek za znanosti o življenju

Vodenje projekta (spremljanje internih znanstvenih dejavnosti; spodbujanje prenosa znanja in tehnologije; sodelovanje z zunanjimi organi; zagotavljanje trajnosti ter razvoja poklicnega profila mladih raziskovalcev; obveščanje).
 
Upravljanje projekta (zagotavljanje doseganja ciljev projekta  - s spremljanjem projektnih dejavnosti; proračuna ter prepoznavanjem priložnosti za izboljšanje učinkovitosti. Dejavnosti so podprte s strani podjetja T&B Associati Srl).
 
Raziskave
Splošno strokovno znanje: Biokemija, celična in molekularna biologija, fiziologija, molekularna patologija, farmakologija, varstvo okolja.
 
Posebno strokovno znanje Trans2Care osebja: peptidi, membranski transportni proteini, celični transport zdravil, naravne spojine.
 
Kemijski inštitut - Laboratorij za kemometrijo

PP1 - KI - Kemijski inštitut - Laboratorij za kemometrijo

Obdelava podatkov in informatika za področno temo strukturni proteini in prenos snovi.
Kemijski inštitut - Laboratorij za kemometrijo
  Marjana Novic
Hajdrihova 19 POB 660 1001 LJUBLJANA Slovenia
Slovenia
 
International School for Advanced Studies, Področje nevroznanosti, Prionski laboratorij

PP2 - SISSA - International School for Advanced Studies, Področje nevroznanosti, Prionski laboratorij

Nevro-degeneracija: prionski proteini, alpha-synuclein, transkriptomika, razvoj zdravil.
 
Univerza v Novi Gorici - Laboratorij za raziskave v okolju

PP3 - UNG - Univerza v Novi Gorici - Laboratorij za raziskave v okolju

Mikrofluidni bioanalizni-testi, laserska spektroskopija, fototermične tehnike za biomedicinsko diagnostiko in nadzor kakovosti živil.
Univerza v Novi Gorici - Laboratorij za raziskave v okolju
  Mladen Franko
Vipavska 13 Rožna Dolina 5000 NOVA GORICA Slovenia
Slovenia
 
Univerza v Ferrari, Oddelek za medicinske vede, Oddelek za Pediatrijo

PP4 - UNIFE - Univerza v Ferrari, Oddelek za medicinske vede, Oddelek za Pediatrijo

Pediatrija, hematologija, gastro-enterologija, prehranjevanje. Genetika, v sodelovanju z ostalimi.
 
Treviso Tecnologia - Agency for Innovation Treviso Chamber of Commerce

PP5 - TT - Treviso Tecnologia - Agency for Innovation Treviso Chamber of Commerce

Univerzitetni in raziskovalni programi in projekti, programi za vseživljenjsko učenje, inovativne metodologije za certifikacijo produktov in sistemov.
Treviso Tecnologia - Agency for Innovation Treviso Chamber of Commerce
  Franca Bandiera
Centro Cristallo via Roma 4 31020 LANCENIGO DI VILLORBA (TREVISO) Italy
Italy
 
Splošna bolnišnica Dr.Franca Derganca - Intensive Care Unit and Cardiology

PP6 - SBH - Splošna bolnišnica Dr.Franca Derganca - Intensive Care Unit and Cardiology

KatLab, Klinične raziskave na srčno-žilnem področju.
Splošna bolnišnica Dr.Franca Derganca - Intensive Care Unit and Cardiology
  Matjaž Klemenc
Splošna Bolnišnica "dr. Franca Derganca" Ulica padlih borcev 13A 5290 ŠEMPETER
Slovenia
 
Univerza v Vidmu

PP8 - UNIUD - Univerza v Vidmu

Oddelek za kmetijske in okoljske znanosti ter Oddelek za biološke in medicinske znanosti.
Proti-mikrobni peptidi; nova zdravila proti okužbam; rastlinski modeli za prenos učinkovin.
 
 
Univerza v Vidmu
  Enrico Braidot (DISA)
DISA - Via delle Scienze 206 33100 UDINE
Italy
 
Pediatrična bolnišnica - Ustanova za hospitalizacijo in skrb znanstvenega značaja "Burlo Garofalo"

PP9 - IRCCS Burlo - Pediatrična bolnišnica - Ustanova za hospitalizacijo in skrb znanstvenega značaja "Burlo Garofalo"

Monitoriranje protiteles z uporabo testov, mukozna imunologija, citofluorimetrični testi, diagnoza in zdravljenje avtoimunih bolezni.
 
Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino

PP10 - ZTM - Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino

Center za proizvodnjo reagentov za diagnostiko in raziskave in raziskovalna skupina za Biomedicino. Monoklonska protitelesa; imunološke tehnike.
Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino
  http://www.ztm.si/
  Vladka Curin Šerbec
Šlajmerjeva 6, 1000 LJUBLJANA Slovenia
Slovenia
 
Ortopedska bolnišnica Valdoltra

PP11 - OBV - Ortopedska bolnišnica Valdoltra

Ortopedska medicina, raziskave na področju materialov, mikroskopije, histologije, kemijske analize in statistične obdelave podatkov.
Ortopedska bolnišnica Valdoltra
  Ingrid Milošev
Jadranska cesta 31 6280 ANKARAN Slovenia
Slovenia
 
Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju (UP FVZ)

PP12 - UPR - Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju (UP FVZ)

Predklinična onkologija in patohistologija, diagnostika, informatika in zdravstvo ter izobraževanje, nutrigenomika.
Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju (UP FVZ)
  www.vszi.upr.si
  Maja Čemažar
Polje 42 6310 IZOLA – ISOLA Slovenia
Slovenia