Nahajaš se v/na: Home > Projekt

Projekt

Projekt T2C želi ustvariti mednarodno mrežo, ki bi delovala na različnih znanstvenih področjih in bi stremela k razvoju novih produktov ter storitev za izboljšanje zdravstva.

Pristojna področja študija se širijo od matematike do kemije ter vse od biologije do medicine.

Projekt, ki se je začel aprila 2011, je razdeljen na različne dejavnosti, poimenovane Delovni Sklopi, in vključuje 13 Projektnih partnerjev iz Slovenije, Avtonomne dežele Furlanije-Julijske Krajine, dežel Veneto in Emilia-Romagna, ki jih koordinira Univerza v Trstu kot vodilni partner.

Mreža stremi tudi k razvoju tesnih odnosov z industrijskim sektorjem in ustanovami 

zdravstvenega sistema, saj slednji predstavljajo končne uporabnike novih tehnologij in znanj.

Akademske inštitucije, bolnišnične, skrbstvene ter raziskovalne ustanove, kakor tudi ustanove za prenos tehnologij, ki predstavljajo T2C mrežo, se ponašajo s skupnim delovanjem. Namen njihovega delovanje je izgradnja edinstvenega integracijskega modela ter izvedba strokovne sinergije tako na znanstveni in tehnološki, kakor tudi na socialni in ekonomski ravni.

S tega vidika so si projektni partnerji zastavili več skupnih ciljev, ki naj bi jih dosegli do septembra 2014.

Glavne akterje v tej, na novo ustvarjeni integraciji med različnimi znanstvenimi področji ter kulturnimi, ekonomskimi in socialnimi subjekti, predstavlja 14 raziskovalcev, ki so bili zaposleni v okviru projekta. Znanje, pridobljeno s tehnološkim in izpopolnjevalnim izobraževanjem, bo raziskovalcem bo omogočilo primerjavo med ponudbami in tehnološkimi potrebami, ki bi služile izboljšanju zdravstvenega stanja prebivalstva na programskem območju.

Z nadaljevanjem projekta in progresivno izmenjavo različnih znanj se počasi izpopolnjujejo integracijski protokoli, v upanju da se bo sodelovanje razširilo na nove partnerje in s tem zagotovilo trajnosten razvoj tudi v prihodnosti.

Sinergizem stremi k realizaciji novih produktov in storitev, s katerimi bi se povečalo učinkovitost diagnostičnih, preventivnih in terapevtskih inštrumentov, ki se uporabljajo pri najpogostejših patologijah na omenjenem čezmejnem območju. Projekt si želi pozitivno vplivati na zdravje prebivalstva in posledično izboljšati raven dobrega počutja ter blaginje.

Datum začetka: 1. april 2011

Datum zaključka: 30. september 2014

Proračunska sredstva: EUR 2.611.118,00

  


Management system

The Lead Partner The Lead Partner ensures the implementation of the Project (according to article 20 of Regulation (EC) n. 1080/2006 of European Parliament and Coucil of 05.07.2006. ...

Kako ustvarjamo inovacije

Če želijo stvaritelji visoke znanstvene kulture ustvariti inovacije, morajo deliti strokovno znanje in izkušnje z medicinskim, tehnoloških ter podjetniškim sektorjem. Potrebno j ...

Aktivnosti (Delovni sklopi)

Kako smo organizirani? Delovni sklop 1 - USKLAJEVANJE IN VODENJE Delovanje vseh partnerjev je zaznamovano s sinergizmom in stremenjem za doseganje skupnih ciljev. Vodilni ...

Doseženi rezultati

1. Projekt Trans2care se je začel kot skupek 13-ih partnerjev . Večinoma so v preteklosti že medsebojno sodelovali, kar pa se je prekinilo, zaradi pomanjkanja znatne finančne podpore. Možnosti fina ...