Nahajaš se v/na: Home > Projekt > Kako ustvarjamo inovacije

Kako ustvarjamo inovacije

Če želijo stvaritelji visoke znanstvene kulture ustvariti inovacije, morajo deliti strokovno znanje in izkušnje z medicinskim, tehnoloških ter podjetniškim sektorjem. Potrebno je preseči običajne razdore in specifičnosti, ki so dolga leta zaznamovali neodvisna ter slabo povezana področja kompetenc – predvsem z znanstveno-tehničnega, ekonomskega ter geografskega vidika.
 

SISTEMATIZACIJA VISOKE ZNANSTVENE KULTURE

Če se želi prispevati k ustvarjanju novih produktov ter storitev, ki bi bili uporabni za diagnozo, preventivo ter zdravljenje obolenj na interesnem območju, potem je potrebno združiti moči in kompetence ustanov ter zavodov, ki so institucionalno zadolženi za njihovo skrb, in sicer: bolnišnice, raziskovalne centre, univerze. Inovacija, dodana vrednost, znanstveni razvoj in socialna kohezija so izključno pogojene s tesnim dialogom med omenjenimi subjekti, s pomočjo katerega je mogoče dostopati do izredno obsežnega rezervoarja skupnih virov.
 

Nekaj podatkov
Pri projektu sodeluje več kot 100 oseb, med raziskovalci, koordinatorji, administrativnim, tehničnim ter medicinskim osebjem, strokovnjaki za vodenje projektov, za komunikacije, za razvoj podjetij ter za evropsko politiko. Kar 70% uporabljenih človeških virov - nepristransko porazdeljenih med Slovenijo in Italijo na področjih kemije, ekonomije, biologije, matematike ter kliničnega sektorja - predstavlja visokošolsko osebje. Pri primerjavi med starejšimi in mlajšimi generacijami raziskovalcev je opaziti večjo številčnost žensk (v mlajši skupini je celo 10 raziskovalk in le 4 raziskovalci).

S projektom so bila ustvarjena visoko kvalificirana delovna mesta: zaposlenih je bilo 14 mladih raziskovalcev, ki so bili rekrutirani sočasno preko skupnega razpisa, ki je določil projektne cilje. Raziskovalci so zaposleni po eden pri vsakem projektnem partnerju ter dva raziskovalca pri Vodilnem partnerju in stremijo k sočasnemu izpolnjevanju projektnih ciljev, vsak skladno s svojimi znanstvenimi ter tehnološkimi kompetencami.

IZMENJAVA IN RAZVOJ INTEGRIRANIH KOMPETENC

Cilj projekta Trans2Care je spremljanje ter lajšanje komunikacijskih procesov med strokovnjaki z različnih področij. Projekt želi ustvariti interdisciplinarne postopke ter skupen jezik, ki bi omogočili udeleženim strokovnjakom poglobljeno razumevanje principov, metod ter rezultatov, ki so jih pridobili njihovi sodelavci na drugih področjih.
 

Na poziv projekta Trans2Care so bili strokovnjaki iz različnih okolij in s heterogeno izobrazbo naprošeni k temu, da se potrudijo za medsebojno komunikacijo. Pri vsakokratnem soočanju glede različnih tematik, ki so neločljivo povezane s projektnimi cilji, so strokovnjaki ustvarili zavezništva med tradicionalno ločenimi področji, kar je posledično zmanjšalo objektivne omejitve, s katerimi so se srečevali posamezni strokovnjaki pri razvoju znanja.
S takšnim načinom delovanja lahko strokovnjaki, ki že imajo izredno visoke tehnične kompetence (hard skills), svoje znanje izpopolnijo ob soočanju s strokovnjaki s sorodno izobrazbo. Predvsem pa na takšen način pridobivajo dodatne kompetence (soft skills), s pomočjo katerih lahko stopijo v stik in sodelujejo s partnerji, ki imajo različne strokovne izkušnje in drugačne cilje.
Pomislimo zgolj na to, koliko se razhajajo namere znanstvenika - ki želi odkriti neznane aspekte stvarnosti - od namer poslovneža - ki želi razširiti tržišče tvojih produktov in posledično povečati dobičke podjetja. In vendar sta prav ti dve kategoriji, ki imata največ dobička od medsebojne komunikacije in sodelovanje, saj so cilji poslovnežev medsebojno odvisni od ciljev znanstvenikov.
Dinamičen proces, ki zaznamuje dialog med znanjem in izgradnjo skupnega jezika ter postopkov - s katerimi se pričakuje, da bodo vključeni strokovnjaki deležni specifičnega usposabljanja, ki bo povečalo in utrdilo njihove kompetence, t.i. "hard skills", kot tudi "soft skills" - se odvija predvsem zahvaljujoč trem sorodnim projektnim dejavnostim: širjenju, prenosu tehnologij ter izmenjavi znanja.
 
ŠIRJENJE ZNANJA
Predvidene dejavnosti vključujejo oblike interne - kot je na primer usposabljanje, s katerim se želi izboljšati komunikacijsko zavest ter instrumente, s katerimi razpolagajo raziskovalci in partnerji (soft skills) - ter eksterne komunikacije, ki naj bi se izvajale kot pobude širjenja znanja, akademski simpoziji ter srečanja med strokovnjaki, osveščanje javnosti ter medijske promocije projekta in njegovega razvoja (komunikacijski načrt ter uvodne dejavnosti prenosa tehnologij).
 
PRENOS TEHNOLOGIJ IN VZDRŽNOST RAZISKAV
Pospeševanje neposrednih odnosov med industrijskim sektorjem in raziskovalci v omrežju predstavlja ključno značilnost projekta, ki ni funkcionalna zgolj pri prenosu novih znanj podjetnikom, temveč omogoča tudi določanje raziskovalnih smernic, ki vodijo k gospodarski valorizaciji kompetenc in znanj.  Zato projekt neposredno cilja k ustvarjanju novih vzorcev akademsko-poslovne interakcije, ki bi omogočili popolno vzdržnost raziskovalne dejavnosti. Dejavnosti prenosa tehnologij, ki jih predvideva projekt, stremijo k razvoju visoko specializiranih biomedicinskih tehnik, funkcionalnih za ustvarjanje in izboljšavo produktov ter storitev za javno zdravstveno varstvo.
 
IZMENJAVA ZNANJ
Glavni cilj projektnih partnerjev je usmeriti znanstvene raziskave k preventivnim ukrepom za zdravje, zato da se zmanjša individualna škoda ter odnosni socialni stroški. S tega vidika projekt T2C predvideva pripravo in vodenje:
- ažurne, skrbno sestavljene ter vsebinsko bogate spletne strani, ki predstavlja projekt in njegovo napredovanje širši javnosti ter nudi informacije strokovnjakom;
- tehnološko podatkovno bazo, ki omogoča prikaz že razpoložljivih produktov ter storitev ter zagotavlja prost dostop partnerjem in zainteresiranim strankam. Na takšen način so bodo znanstveniki lahko izognili dvojnemu trudu in bodo določili področja, kjer so potrebni ukrepi in kamor lahko osredotočijo ves svoj trud za raziskave in razvoj;
- podatkovna baza in njene posodobitve bodo na voljo na spletni strani projekta http://www.trans2care.eu.

KREACIJA ZDRAVSTVENE MREŽE: PREVENTIVA, DIAGNOZA, ZDRAVLJENJE

Cilj partnerjev je usmeriti znanstvene raziskave k preventivnim ukrepom za zdravje, zato da se zmanjša individualna škoda ter odnosni socialni stroški. Raziskovalci preučujejo in razvijajo nove tehnologije ter nove instrumente za preventivno diagnostiko, pri čemer poskušajo določiti biomarkerje in razviti nove metode za njihovo hitro in stroškovno sprejemljivo merjenje.
  

Funkcionalnost in učinkovitost. Skupaj določena pravila in roki, učinkovita komunikacija, izobraževanja in srečanja, platforma ter skupni formalni interakcijski protokoli služijo temu, da omrežju T2C nudijo instrumente, ki omogočajo avtonomen nadzor in so potrebni za periodično izdelavo strategij izboljšav na področju učinkovitosti ukrepov.
Delovanje, za katerim stremi “novo” omrežje Trans2Care, zajema številne ukrepe in se ponaša z dinamičnim razvojem. To vključuje prisotnost na večjih srečanjih med specialisti, kjer nastajajo priložnosti za prenos tehnologij (npr. NanotechItaly 2013) in se lahko aktivno promovira širjenje znanja med širšo javnost (npd. dogodek Noč raziskovalcev/Notte dei Ricercatori oziroma TriesteNext 2012 in 2013); kakor se tudi lahko določi nove partnerje iz sosednjih držav, s katerimi bi lahko povečali proizvodnjo novih znanj ter ustvarili zavezništva z javnimi in zasebnimi družbami.
Seveda gre tu za inovacijo in izboljšavo obstoječega s produkti ter storitvami, ki so primernejše za trenutne potrebe. Predvsem pa je namen ta, da se novemu, integriranemu konceptu zdravja, okolja in dobrega počutja da obliko in vsebino, ki bi lahko omogočila tudi mlajšim generacijam priložnosti za rast, profesionalno uresničitev in ustvarjanje blaginjo.
Če želijo stvaritelji visoke znanstvene kulture ustvariti inovacije, morajo deliti strokovno znanje in izkušnje z medicinskim, tehnoloških ter podjetniškim sektorjem. Potrebno je preseči običajne razdore in specifičnosti, ki so dolga leta zaznamovali neodvisna ter slabo povezana področja kompetenc – predvsem z znanstveno-tehničnega, ekonomskega ter geografskega vidika.