Nahajaš se v/na: Home > T2C EKIPE > Industrija

Industrija

Delovna skupina 1

INDUSTRIJA

 

Organization of the group

Koordinator za Italijo  Giorgia Favaro (PP5)

Koordinator za Slovenijo  Mitja Martelanc (PP3)

T2C vodji skupine : Paolo Ugo (PP7); Franca Bandiera (PP5)

Člani skupine:  Maura Barbisin (PP2); Katja Stopar (PP1); Uroš Rajčević (PP10); Alessandro Tronchin (LP) 

Ciljne interesne skupine

 • raziskovalni oddelki
 • podjetja & upravljalni organi (industrija in centri za prenos tehnologije)
 • klinike in bolnišnice
 • ljudje
 • privatne in javne institucije

 

Delovni cilji

 • spodbujati prenos tehnologije
 • spodbujati socialno mreženje z javnostjo (izmenjava stikov med industrijo in akademiki)
 • načrtovati in organizirati tehnološke revizije
 • sodelovati pri osnovanju temeljev pravilnega razumevanja potreb industrije iz strani projektnih partnerjev ter obratno
 • iskanje strateških projektov (industrija in zunanji viri) za T2C partnerje
 • povečati prenos znanja (ang. “know-how”) med industrijo in raziskovalnimi institucijami

 

Naloge

 • 50 tehnoloških revizij (koordinacija T2C raziskovalcev)
 • 10 novih industrijskih partnerjev / podjetja, ki bodo združena v T2C mrežo

 

Delovni načrt

1.    Cilji za leto 2012

 • pomoč pri organizaciji in načrtovanju usposabljanja na področju tehnoloških revizij
 • pripraviti načrt za pravilno pripravo tehnološke revizije
 • začeti zbirati kontakte (industrija, raziskovalni centri, klinike, bolnišnice)
 • 14 tehnoloških revizij

 

2.    Cilji za leto 2013

 • 22 tehnoloških revizij
 • nadaljevanje z zbiranjem kontaktov (industrija, raziskovalni centri, klinike, bolnišnice)
 • priključiti 5 novih industrijskih partnerjev k T2C mreži

 

3.    Cilji za leto 2014

 • pripraviti načrt o nadaljnih ukrepih po zaključku projekta Trans2care
 • 14 tehnoloških revizij
 • priključiti 5 novih industrijskih partnerjev k T2C mreži