Nahajaš se v/na: Home > T2C EKIPE > Kliniki

Kliniki

Delovna skupina 2

KLINIKI

 

Organizacija skupine

Koordinator za Italijo – Luigina De Leo (PP9)

Koordinator za Slovenijo – Lovro Žiberna (LP)

T2C vodje skupine: Caterina Borgna (PP4); Tarcisio Not (PP9)

Člani skupine: Ana Petelin (PP12); Polona Likar (PP6); Alessandro Baldan (PP4)

 

Ciljne interesne skupine

       pacienti

       raziskovalno-akedemsko osebje (zdravniki,  biomedicinski raziskovalci, ki delajo v kliničnem okolju )

       ostalo zdravstveno osebje (zdravniki, medicinske sestre)

 

Delovni cilji

       širjenje novih znanj med zdravnike, osebje zdravstvene nege ter paciente

       prepoznavanje kliničnih problemov, ki se nanašajo na zdravstvene storitve

       premostiti  vrzel med bazičnimi ter kliničnimi raziskavami

 

Naloge

       5 tematskih delavnic/seminarjev

       5 poročil o stanju zdravstva (problemi, rešitve, itd.)

       5 tematskih zdravtvenih brošur za paciente in / ali zdravnike

       priključiti 10 novih kliničnih partnerjev k T2C mreži

 

Delovni načrt

1. Cilji za leto 2012

·      2 tematski delavnici/seminarja (za vzpostavitev sistema /organizacije)

·      2 poročili

·      1 tematska brošura

·      5 novih kliničnih partnerjev

 

2. Cilji za leto 2013

·      2 tematski delavnici/seminarja

·      2 poročili

·      2 tematski brošuri

·      5 novih kliničnih partnerjev

 

3. Cilji za leto 2014

·      1 tematska delavnica /seminar

·      1 poročilo

·      2 tematski brošuri

·      dodatni novi klinični partnerji

·      pripraviti načrt nadaljnih ukrepov po zaključku projekta Trans2care