Nahajaš se v/na: Home > T2C EKIPE > Akademiki

Akademiki

Delovna skupina 3

AKADEMIKI

 

Organizacija skupine

Koordinator za Italijo – Francesca D’Este (PP8)

Koordinator za Slovenijo – Katja Stopar (PP1); Uros Rajčević (PP10)

T2C vodje ekip: (bo definirano)

Člani skupine: Mitja Martelanc (PP3); Lovro Ziberna (LP); Luigina Deleo (PP9)

 

Ciljne interesne skupine

       enote, ki se ukvarjajo z bazično znanostjo

       predklinični oddelki

 

Delovni cilji

       rast mreže: nova znanstvena sodelovanja izven mreže

       izmenjava kontaktov za akademske partnerje

pregled dotacij / spremljanje odprtih razpisov na spletu

       opredelitev ustreznih razpisov dotacij za T2C partnerje ter obveščanje slednjih o zanje utreznih razpisih

 

Naloge

 

       vsaj 10 predloženih vlog za dotacije (5 jih je že bilo predloženih – italijanski PRIN projekti)

       pomoč pri tematskih delavnicah / seminarjih (projekt jih predvideva skupno 10, delo pa bo razdeljeno med delovne sklope t.j. DS 2, 3, 4, 5)

       pomoč pri priključitvi vsaj 5-ih novih partnerjev iz vrst akademikov k mreži T2C (projektni načrt ne predvideva natančno določenega števila)

       mapiranje kompetenc, strokovnega znanja ter kontaktov projektnih partnerjev za spodbujanje izmenjave kontaktov

       mapiranje znanstvenih sodelovanj

       pregled dotacij/spremljanje/obveščanje projektnih partnerjev

 

Delovni načrt

1. Cilji za leto 2012

 

       5 vlog je že bilo predloženih v letu 2012 (cilj je dosežen)

       pomoč pri načrtovanju znantvenega prispevka T2C na dogodku TriesteNext

       vsaj 2 nova pridružena partnerja iz vrst akademikov (akademski partnerji  so domena vsakega PP!!)

       seznam kompetenc, strokovnega znanja, opreme in kontaktov vseh PP

       seznam trenutno potekajočih znanstvenih aktivnosti / sodelovanj

       novi predlogi / želje po skupnih vlogah za pridobitev nepovratnih sredstev

 

 

2. Cilji za leti 2013/2014

 

       realizacija preostalih zgoraj navedenih nalog