Nahajaš se v/na: Home > T2C EKIPE > Strateška koordinacija

Strateška koordinacija

Organizacija skupine

Koordinator za Italijo  - Jovana Čvorović (LP)

Koordinator za Slovenijo  - Franja Šulek (PP11)

T2C vodje ekip: Sabina Passamonti (LP)

Člani skupine:  Rennato Gennaro (LP)Adriano Savoini (LP), Giorgio Tessarolo (LP), Lovro Ziberna (LP)

  

Delovni cilji

• Preveriti ali so aktivnosti posameznih T2C delovnih skupin vsebinsko usklajene z vsebino in cilji posameznih delovnih sklopov in projekta

• Nadzirati potek izvajanja nalog posameznih T2C delovnih skupin

• Zagotoviti, da je strateško usklajevanje projekta učinkovito tako na slovenskem kot na italijanskem območju

• Predstaviti in ustrezno zagovarjati lastne interese projekta T2C

• Oblikovati trajno in učinkovito partnerstvo med industrijo-akademiki-kliniki

• Prevzeti pobudo pri prijavi projektnih predlogov na javnih razpisih za pridobitev denarnih sredstev

• Redno poročanje Organu opravljanja o poteku in rezultatih projekta

 

Ciljne interesne skupine

• Organ upravljanja, Skupni tehnični sekretariat, Prvostopenjska kontrola

• Javna uprava v Italiji/Sloveniji

• Lokalni in nacionalni evropski vladni uradi

• Projektni partnerji Trans2Care, vključno z zunanjimi partnerji

• Javni skladi

• Biomedicinska industrija

 

Naloge

• Promocija projekta Trans2Care

• Poročanje

• Pomoč projektnim partnerjem na javnih razpisih za pridobitev dodatnih finančnih sredstev v raziskovalne namene, za izobraževanja, inovacije in prenos tehnološkega znanja

• Iskanje novih strateških partnerjev v industriji, znanstveno-raziskovalnih in kliničnih ustanovah

 

Delovni načrt za obdobje 3 let

• Nadzirati, koordinirati in spremljati potek projekta